Кращі практики ЄС у галузі STREAM освіти для майбутніх учителів

Номер: 101098885 - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA
Тривалість: 01.10.2022-30.09.2025 (3 роки)
Академічний координатор: д. пед. наук, професор кафедри ІТ і програмування
Струтинська Оксана Віталіївна
Цільова група: майбутні вчителі, вчителі-практики

Цей проєкт розроблений за підтримки Європейської Комісії. Інформація на сайті відображає лише погляди авторів, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься на сайті. Використання матеріалів веб-сайту, перепост та розповсюдження дозволяється лише для безкоштовного використання з обов'язковим посиланням на сайт-джерело: "Модуль Жана Моне STREAM" в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова

Основні цілі проєкту


 • поширення інформації про ЄС, розробка інноваційних навчальних матеріалів та інструментів для молоді з метою сприяння кращому розумінню нею ЄС, його основних політик і цінностей
 • підвищення обізнаності українських освітян про ЄС та кращі практики ЄС у галузі STREAM-освіти
 • удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі STREAM, готових до роботи в європейському цифровому суспільстві
 • розробка навчальних програм з використанням кращих практик ЄС у галузі STREAM-освіти
 • оновлення українських шкільних та університетських навчальних програм відповідно до кращих практик ЄС у галузі STREAM-освіти
 • залучення більшої кількості людей до до STREAM (математики, природничих наук, інженерії, робототехніки та технологій) для подолання майбутнього розриву у навичках, з яким стикаються країни ЄС та Україна
 • залучення до STREAM-освіти дівчат та жінок

Основні результати проєкту


 • новий навчальний модуль з питань освітньої політики ЄС та досвіду в галузі STREAM-освіти для студентів, майбутніх учителів
 • дистанційний курс "Дослідження ЄС у галузі STREAM" для майбутніх учителів і вчителів-практиків
 • проведення цільового навчання для освітян за кращими практиками ЄС у галузі STREAM-освіти (3 літні школи)
 • портфоліо STREAM-проєктів
 • фахові публікації
 • підсумкова міжнародна конференція
 • сайт проєкту
 • YouTube-канал проєкту
 • сторінка проєкту в соціальних медіа
 • STREAM-спільнота

Очікуваний вплив від результатів впровадження


 • на майбутніх вчителів;
 • на вчителів-практиків;
 • на керівників шкіл через шкільних вчителів;
 • на учнів шкіл через вчителів;
 • на науково-педагогічних працівників університетів;
 • на студентів через викладачів університетів;
 • на школи через керівників шкіл та вчителів;
 • на університети;

Струтинська Оксана Віталіївна

Професор кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ імені М.П. Драгоманова, академічний координатор проєкту, розробник і викладач курсів модуля

Умрик Марія Анатоліївна

Доцент кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ імені М.П. Драгоманова, розробник і викладач курсів модуля, координатор з розповсюдження результатів проєкту

Морзе Наталія Вікторівна

Професор кафедри комп'ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка, розробник і викладач курсів модуля, координатор заходів з акредитації модуля та оцінювання результатів проєкту

Грицяк Ігор Андрійович

Декан факультету права та міжнародних відносин, Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, розробник і викладач курсів модуля

Бойко Марія Анатоліївна

Доцент кафедри комп'ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка, розробник і викладач курсів модуля, координатор з організації співпраці із закладами середньої освіти, вчителями-практиками, керівниками шкіл

Торбін Григорій Мирославович

Проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, професор, координатор з наукової підтримки впровадження проєкту та його результатів

Матусевич Тетяна Володимірівна

Начальник відділу міжнародних звязків НПУ імені М.П. Драгоманова, доцент, координатор з міжнародної співпраці в проєкті, організаційного та інформаційного супровіду проєкту

Єфименко Василь Володимирович

Завідувач кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ імені М.П. Драгоманова, координатор з підтримки етапів виконання проєкту

Твердохліб Ігор Анатолійович

Доцент кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ імені М.П. Драгоманова, координатор з організації міжнародних заходів за результатами виконання проєкту

Єфименко Тетяна Олексіївна

Старший викладач кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ імені М.П. Драгоманова, координатор з організації супроводу проєкту в соціальних медіа

Нестерова Олена Дмитрівна

Cтарший викладач кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ імені М.П. Драгоманова, координатор з організації комунікацій між учасниками проєкту